ค้นหาเดี๋ยวนี้     
 
 
 
การบรรยายพิเศษ"การออกแบบและสร้ ..................19/09/2551
          การบรรยายพิเศษ"การออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยวัสดุเสริมเส้นใย" โดยวิทยากรจาก บริษัท คอบบร้า อินเตอร์เนชั่นเนล ประเทศไทย จำกัด ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2551 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคา ....

CMU Mechanical Design Challeng ..................01/09/2551
         CMU Mechanical Design Challenge ได้จัดการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2551 โดยภายในงานมีการแข่งขัน 3 ประเภทได้แก่ Balloon Car,เครื่องร่อนบรรทุกไข่,รถวิทยุบังคับ ซึ่งเป็นการแข่งขันของนักเรียนระดั ....

 
 

โครงการศูนย์ที่ปรึกษาเพื่อการออกแบบพัฒนาเครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
Consulting Center for Machine Design and Development for SMEs
239 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053-944146 code psn gratuit